Interakce člověk - počítač v přirozeném jazyce (ICP)


Garant:   Václav Matoušek

Přednáší a cvičí:   Miloslav Konopík   a   Tino Haderlein

Soubor pomůcek k předmětu - LS 2013


 1. 12.2.2013:   Úvod,   Fonetické základy

 2. 19.2.2013:   Příznaky

 3. 26.2.2013:   Klasifikace,   Dynamic Time Warping (DTW) + popis semestrální práce

 4.   5.3.2013:   Markovové modely, modelace fonů,   Teorie skrytých Markovových modelů

 5. 12.3.2013:   Jazykové modelyDekódování

 6. 19.3.2013:   Dialogové systémy

Nezapomeňte odevzdat semestrální práci do 14.5.2013.Literatura

 • Duda, Richard O.; Hart, Peter E.; Stork, David G. Pattern Classification (2nd Edition). New York: John Wiley & Sons, 2000. ISBN-13: 978-0-471-05669-0.
 • Huang, Xuedong; Acero, Alex; Hon, Hsiao-Wuen. Spoken Language Processing: a guide to theory, algorithm, and system development. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. ISBN-13: 978-0-13-022616-7.
 • Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994. ISBN: 80-7066-843-1.
 • O'Grady W., Dobrovolsky M. Contemporary Linguistic Analysis. Longman, Toronto, 1987.
 • Young S., Bloothoft G. Corpus-Based Methods in Language and Speech Processing. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Boston, London, 1997.
 • Christopher D. Manning and Hinrich Schütze. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1999.
 • Rabiner L., Jüang B.H. Fundamentals of Speech Recognition. Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1993.
 • Rabiner, Lawrence; Juang, Biing-Hwang; Yegnanarayana, B. Fundamentals Of Speech Recognition. New Delhi: Pearson Education, 2008. ISBN-13: 9788177585605.
 • Dix, Alan J. Human-computer interaction. 2nd ed. London: Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-239864-8.
 • Preece, Jenny. Human-computer interaction. Harlow: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-62769-8.
 • Hajičová E. Issues of Sentence Structure and Discourse Patterns. FF UK Praha, 1993.
 • Psutka, Josef. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0203-0.
 • Materna, Pavel; Pala, Karel; Zlatuška, Jiří. Logická analýza přirozeného jazyka. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. ISBN 80-200-0027-5.
 • Jurafsky, D. & Martin, J. H. Speech and Language Processing (2nd Edition). Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 2008. ISBN 0131873210.
 • De Mori, Renato. Spoken dialogues with computers. cop. 1998. London: Academic Press, 1998. ISBN 0-12-209055-1.
 • Sgall, Petr; Hajičová, Eva; Piha, Petr. Učíme stroje česky. 1. vyd. Praha: Panorama, 1982.
Starší pomůcky


I.   Sylabus přednášek

                   

II.   Pomůcky:

 1. 1.část

 2. 2.část

 3. 3.část

 4. 4.část

 5. 5.část

 6. 6.část

 7. 7.část

 8. Dialogové systémy

 9. Číslice (data) - soubor Ziffer.zip

 10. SDL Functional Specification

 11. Dialogmodellierung

 12. Zpracování řeči

 13. Speech Recognition - fólie k přednášce Dr. Elmara Nötha 13.3.2007

 14. Understanding Continuous and Spontaneous Speech - fólie k přednášce Dr. Wielanda Eckerta 18.5.2004

 15. VoiceXML - fólie k přednášce Mgr. Pavla Cenka 3.5.2005

 16. Dialogový manažer - fólie k přednášce Tomáše Nestoroviče 24.4.2007

 17. Dialogové systémy - fólie k přednášce Tomáše Nestoroviče 20.4.2010

 18. Dialogové systémy - články, 1.část - vybrané články a texty k dialogovým systémům - 1.část

 19. Dialogové systémy - články, 2.část - vybrané články a texty k dialogovým systémům - 2.část

 20. VoiceXML 3.0 - kompletní definice jazyka VoiceXML 3.0 se všemi modulyVXML programy:

 1. Jednoduché ilustrační programyLiteratura


III.   Folie

 1. Folie a texty