Předmět:

Interakce člověk - počítač v přirozeném jazyce

 

Přednáší, cvičí a zkouší:  Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

 

 

Osnova přednášek:

 

1.        Úvod do základů počítačové lingvistiky

2.        Zásady interakce člověk - počítač 

3.        Komunikace v přirozeném jazyce, diskurs a dialog

4.        Struktura obecného dialogového systému

5.        Úvod do problematiky hlasového vstupu a výstupu a zpracování přirozeného jazyka

6.        Principy řízení dialogu, symbolická reprezentace vedení dialogu

7.        Role modelu dialogu a modelování jednodušších dialogů

8.        Vlastnosti deklarativních jazyků AIML, XML, VoiceXML a základy programování v nich

9.        Struktura a prvky jazyka VoiceXML

10.     Principy programování v jazyce VoiceXML        

11.     Dekompozice programů v jazyce VoiceXML

12.     Programování aplikací s více dokumenty

13.     Návrh dialogového manageru v jazyce VoiceXML, typické příklady aplikací