Informatika a její specializace

Cílem navazujícího inženýrského programu Informatika a její specializace (INFS) je poskytnout studentům hlubší teoretické znalosti z oblasti informatiky a matematiky a s nimi související praktické dovednosti tak, aby se absolventi tohoto programu uplatnili v aplikačních oblastech informatiky, které jsou na těchto znalostech založeny. Zároveň se student již v průběhu studia dle zvolené specializace výrazně orientuje na některou z těchto informatických disciplín. Nabízené specializace jsou následující:

Ve společné části studia si osvojíte teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech zpracování signálů, práce s digitalizovaným obrazem, statistiky a umělé inteligence. V rámci projektové práce pak získáte zkušenosti s příslušnými aktuálními postupy a technologiemi. Za standard je považována výuka v angličtině a možnost absolvovat zahraniční studijní pobyt v rámci programů typu Erasmus. V průběhu studia budete primárně připravováni ke vstupu do praxe v oboru své specializace. Budete schopni pracovat samostatně i v týmu a uplatníte se jak v roli analytiků tak manažerů.