Závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Státní závěrečná zkouška ve studijním programu bakalářského studia garantovaném KIV zahrnuje následující části:

  1. obhajobu bakalářské práce,
  2. zkoušku z předmětů stanovených studijním plánem příslušného studijního programu.

Obě části se vykonávají v jednom termínu.

Veškeré informace k SZZ včetně aktuálních rozpisů komisí a okruhů státnicových otázek najdete na Courseware.

Navazující magisterské studium

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu garantovaném KIV zahrnuje následující části:

  1. obhajobu diplomové práce,
  2. zkoušku z předmětů stanovených studijním plánem příslušného studijního programu.

Obě části se vykonávají v jednom termínu.

Veškeré informace k SZZ včetně aktuálních rozpisů komisí a okruhů státnicových otázek najdete na Courseware.