Výběrové předměty PRJ2, PRJ3 a PRJ4

  • jsou vhodné pro nadané studenty
  • zájemci o tyto předměty si nejdříve přečtou pokyny na Courseware

Oborová praxe

  • zájemci o oborovou praxi prosím sledujte veškeré pokyny na Courseware KIV u předmětu BOPX s dostatečným předstihem!

Projekt 5

Bakalářská práce

  • informace a pokyny k vypracování bakalářské práce najdete na Courseware
  • výběr tématu se doporučuje již v průběhu letního semestru předposledního ročníku studia (oficiální termín výběru tématu: je dán rozhodnutím vedoucího katedry)
  • vypracovává se v průběhu letního semestru závěrečného ročníku při dodržení všech termínů a instrukcí

Obhajoba bakalářské práce

  • veškeré informace a pokyny k obhajobě bakalářské práce najdete na Courseware včetně aktuálních rozpisů komisí u státních závěrečných zkoušek

Oborový projekt

  • vypracování věděckého či výzkumného projektu
  • termín výběru tématu ve spolupráci s vedoucím a odevzdání žádosti o zápis předmětu je dán rozhodnutím vedoucího katedry

Diplomová práce

Obhajoba diplomové práce

  • veškeré informace a pokyny k obhajobě diplomové práce najdete na Courseware včetně aktuálních rozpisů komisí u státních závěrečných zkoušek