Pro studenty

Akademický rok 2023/2024

Akademický rok 2022/2023

  • Informace o možnostech studia v zahraničí včetně aktualit
  • Pro podání požadavku na kontrolu a opravu údaje zaznamenaného ve STAGu je zřízena e-mailová adresa studium@mail.kiv.zcu.cz
    Na tuto adresu pište, pokud zjistíte nesrovnalost v zápisu výsledku zkoušky. Požadavek je třeba zaslat nejpozději 7. den po zapsání výsledku do databáze
  • Stránky jednotlivých předmětů na Courseware
  • Mapka areálu s vyznačením zkratek budov a jejich částí, učeben, místností
  • Předpisy, vyhlášky a dokumenty Západočeské univerzity a Fakulty na stránkách FAV