Katedra informatiky a výpočetní techniky

Katedra informatiky a výpočetní techniky

Zajišťujeme výuku v oblastech informatiky, informačních systémů a výpočetní techniky pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Dále má akreditaci i k provádění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

„Computers are good at following instructions, but not at reading your mind.“
(Donald Ervin Knuth, 1984)

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) byla založena v roce 1988 a navazuje svojí historií na počátky výuky informatiky v bývalém Československu na konci šedesátých let dvacátého století. V současné době zajišťuje výuku v oblastech informatiky, informačních systémů a výpočetní techniky pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium.

Výzkumná činnost katedry je soustředěná do oblastí Medicínská informatika, Výpočetní technika a počítačové sítě, Počítačová grafika a vizualizace dat, Zpracování přirozeného jazyka, dolování dat a Softwarové inženýrství a spolehlivost. Pracovníci a doktorandi katedry se podílí na projektech základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku. Katedra také pořádá konference na národní i mezinárodní úrovni.

Dále aktivně spolupracuje s vysokými školami v ČR i v zahraničí v rámci výzkumných i pedagogických aktivit, díky programu Erasmus umožňuje studijní výměnné pobyty v zahraničí. Katedra má pravidelné kontakty s významnými průmyslovými partnery z ČR i zahraničí, s vybranými těsněji spolupracuje v rámci Platformy informačních technologií.

Aktuality z katedry informatiky a výpočetní techniky můžete sledovat na facebookové stránce KIV.

 

Logo Informatics Europe
Katedra je členem Informatics Europe

Novinky z naší fakulty