Soutěž ICPC

Logo soutěže ICPC 

International Collegiate Programming Contest je celosvětová soutěž v programování, kterou zastřešuje ICPC Foundation. Soutěž je určena studentům vysokých škol po celém světě a probíhá ve třech kolech:

  • české a slovenské nominační kolo s názvem CTU Open Contest, do kterého se mohou hlásit týmy z libovolné české či slovenské vysoké školy. CTU Open Contest se tradičně koná na podzim v pátek a v sobotu.
  • regionální kolo podle geografické polohy státu (například v Evropě je pět regionů). V našem středoevropském regionu Central Europe Regional Contest (CERC) soutěží Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Slovinsko.
  • nejlepší týmy postupují do světového finále ICPC, které se na různých místech koná již od roku 1977.
Logo partnera soutěže CTU Open
Partner soutěže

Aktuálně

V sobotu 21. října 2023 se na naší katedře uskuteční další ročník populárního česko-slovenského kola týmové programátorské soutěže ICPC (nominační kolo). Tato soutěž bude probíhat paralelně na mnoha dalších českých i slovenských vysokých školách. Podrobné informace o soutěži a novinky najdete na hlavním webu CTU Open Contest 2023.

Občerstvení bude zajištěno. Úspěšné týmy získají odměnu v podobě mimořádného stipendia. Do evropského regionálního kola Plzeň posílá zpravidla 1-3 týmy.

Místo konání - FAV ZČU

Letáček pro aktuální ročník CTU Open

Registrace

Proveďte podle oficiálního návodu do 19. října 2023. Do kolonky "site name" uveďte UWB Pilsen.

Každý tým má maximálně 3 členy. Všichni členové týmu musí splňovat podmínky pro eventuální postup do regionálního kola CERC 2023 (student prezenčního studia, který nastoupil na svou první VŠ v roce 2019 nebo později, nebo se narodil v roce 2000 nebo později). Pokud tomu tak není, registrujte se pod Unofficial site (site name). Je možné přihlásit i menší týmy a před soutěží z nich vytvořit trojice.

K dispozici je seznam přihlášených týmů. Plzeňská lokalita je kapacitně omezena na 10 týmů.

Slavnostní zahájení a oficiální testovací předkolo (pátek 20.10. 16:15-20:00) je v plzeňské lokalitě zrušeno kvůli soutěži CCC.

Průběh soutěže

Soutěže se účastní tříčlenné týmy (vedené koučem), které řeší 5 až 10 úloh. Vlastní soutěž trvá 5 hodin a úlohy jsou zadávány v angličtině. Hlavním kritériem hodnocení je počet odevzdaných správně vyřešených úloh, teprve na druhém místě je čas řešení. Řešení se vyhodnocuje plně automaticky, program je otestován na konkrétních datech. Pokud je jeho výstup správný a vypočten v časovém limitu, je program přijat. Záleží tedy na funkčnosti a efektivitě algoritmu. Hodnocení je zcela objektivní. Odevzdaná úloha, která nevyhověla zadání nebo překročila povolený čas výpočtu, je vrácena a tým má možnost ji přepracovat a znovu odevzdat.

Program

19. října 2023 Konec registrace
21. října
Soutěž
Sobota
21. října
09:30 - 09:45 Poslední informace před soutěží (UC-311)
10:00 - 15:00 SOUTĚŽ
15:30 - 16:30 Prezentace řešení
16:30 - 17:00 Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Struktura soutěže

Struktura soutěže ICPC

Historie

Přehled zúčastněných týmů za Západočeskou univerzitu v Plzni (včetně umístění a počtu vyřešených úloh):

Poděkování Ing. Arnoštce Netrvalové, Ph.D. za poskytnuté materiály z let 1998–2012.

Místo konání - FAV ZČU

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulta aplikovaných věd, 3. podlaží, místnost UC-311


Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8
306 14 Plzeň