Diplomové a bakalářské práce
   


 

 

 Vedoucí nebo konzultant

 Pavel Nový
   KIV – UC305
 Tel.:  +420 377 632 411
 E-mail:   novyp@kiv.zcu.cz 
 Web:  www.kiv.zcu.cz/~novyp/
 Úřední hodiny:  osobní rozvrh

 

Poznámka: konzultace mimo úřední hodiny a ve zkouškovém období domlouvejte, prosím, e-mailem. Děkuji.

 


Nabídka témat pro ak. rok  2022/2023

 • Akustické podněty a odhad hodnoty prahu percepce sluchu.       návrh zadání DP     

 • Segmentace snímků hlasivkové štěrbiny.    návrh zadání DP    ... rezervované

 • ---------------------------

 • Analýza vlastností bankrotního modelu Zavgren.   návrh zadání BcP 

Kvalifikační práce zadané pro ak. rok  2021/2022

 •      

 • ---------------------------

 • Odhad standardního průběhu signálu odpovědi vestibulárního nervu.   bcp-kotesovcova       


Historie:

2019/2020

 • ---------------------------

 • Osovschi, I.: Strojové učení v cloudovém prostředí Azure/Azure Machine Learning.  (externí vedoucí) 

2018/2019

 • Puchrová, L.: Algoritmy pro odhad prahu percepce při audiometrickém vyšetření.   dp-puchrova   

 • --------------------------- 

2017/2018

 • Baierová, Ch.: Frekvenční analýza kmitů hlasivkové štěrbiny  dp-baierova  

 • Menclová, M.: Cestovní ruch a finanční analýza cestovních kanceláří v ČR  dp-menclova  

 • Čadková, V.: Zhodnocení ekonomického vývoje vybraných společností před a po jejich začleněn do   nadnárodních struktur.   dp-cadkova  (externí vedoucí) 

 • Šimána, P.: Odvětví e-commerce v ČR a jeho finanční specifika.   dp-simana  (externí vedoucí) 

 • --------------------------- 

 • Chocholková, J.: Detailní finanční analýza vybraných slévárenských podniků.   bc-chocholkova 

 • Soukupová, Z.: Testování bankrotního modelu Gordon L. V. Springate.   bc-soukupova         

2016/2017

 • Šmucr, Z.: Vyšetření sluchu metodou poklesu intenzity podnětu dp-smucr 

 • Gondíková, V.: Kapacitní plánování výrobních dělníků.   dp-gondikova  (externí vedoucí) 

 • Špale. D.: Analýza diagnostických hlášení drážních vozidel.   dp-spale  (externí vedoucí)   

 • ---------------------------

 • Francistyová, P.: Testování H-score určeného pro malé podniky.   bc-francistyova 

 • Šímová, K.: Finanční analýza podniků chemického průmyslu.   bc-simova

2015/2016

 • Havlík, L.: Analýza trhu ocenění zaměstnanců.    dp-havlik  

 • Macháňová, E.: Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku   dp-machanova  

 • ---------------------------

 • Čadková, V.: Testování vlastností bankrotních modelů v zemědělství  bc-cadkova 

 • Poslušný, M.: Finanční analýza teplárenských společností  bc-poslusny

 • Puchrová. L.: Aerodynamická vyšetření ve foniatrii.   bc-puchrova 

2014/2015

 • Kroupa, L.: Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek   dp-kroupa    ACM-SPY  

 • Šedivá, K.: Péče o lidi s duševním a mentálním handicapem   dp-sediva  

 • ---------------------------

2013/2014

 • Lenková, P.: Využití nástrojů podnikového controllingu pro řízení firemních projektů   dp-lenkova 

 • ---------------------------

 • Plšek, J.: Testování vlastností bankrotního modelu Beaver.    bc-plsek 

2012/2013

 • Bezděk, M.: Nákladové modely v informačním systému podniku   dp-bezdek  

 • Fajta, V.: Analýza ukazatele přidané hodnoty  dp-fajta  

 • Kurdík, M.: Zátěžové hlasové testy.    dp-kurdik    ACM-SPY  

 • ---------------------------

 • Kupilík, O.: Analýza vlastností bankrotního modelu Ohlson.    bc-kupilik  

 • Odehnalová, K.: Analýza vlastností bankrotního modelu Zmijewski.    bc-odehnalova 

2011/2012

 • Ettler, T.: Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek  dp-ettler    ACM-SPY  

 • Rajská, I.: Náklady na dlouhodobou péči o lidi s duševním a mentálním postižením.   dp-rajska

 • ---------------------------

2010/2011

 • Žižka, J.: Systém sledování nákladů ve výrobní jednotce podniku  dp-zizka

 • ---------------------------

2009/2010

 • Hanzal, Z.: Nákladové a výnosové modely v informačním systému firmy.   dp-hanzal

 • Konrády, O.: Nákladová a výnosová analýza lékárny   dp-konrady

 • Bek, J.: Analýza přínosů IT řešení pro různá odvětví.    dp-bek

 • ---------------------------

 • Šimková, K.: Finanční analýza a mezinárodní účetní standardy.   bc-simkova

 • Kurdík, M.: Zátěžový test pro analýzu únavy hlasu.   bc-kurdik 

 • Bezděk, M.: Investiční studie projektu ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.   bc-bezdek

2008/2009

 • Wohlmuthová, H.: Systém řízení výdajů s podporou informačních systémů.

 • Hlinková, M.: Nákladová analýza hotelu.

 • Švédová, A.: Nákladová analýza nemocničního zařízení následné péče.

 • ---------------------------

 • Žižka, J.: Analýza vlastností Kralickova Quick Testu.    bc-zizka

 • Rozsypal, T.: Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy bc-rozsypal

2007/2008

 • Markuzziová, H.: Popisy hranice objektů a jejich využití pro klasifikaci.   dp-markuzziova 

 • Šlajerová, P.: Analýza finančního leasingu.   

 • ---------------------------

 • Fidler, T.: Finanční analýza soukromé firmy a vývoj Cash-Flow.

 • Hanzal, Z.: Soukromá firma a časový vývoj ukazatelů finanční analýzy.

 • Viktorová, L.: Finanční analýza vodárenských společností.

2006/2007

 • Nohýnek, L.: Nákladové modely v informačním systému podniku ZAT, a.s. 

 • Rusínová, M.: Nákladové modely v informačním systému podniku se zaměřením na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl.

 • Valenta, J.: Analýza a projekt živnosti pro poskytování služeb.

 • ---------------------------

 • Bek, J.: Finanční analýza společnosti ČEZ, a.s. a porovnání s vybranými energetickými společnostmi v Evropě.   bc-bek  

 • Hlinková, M.: Nákladová a finanční analýza soukromého penzionu.

 • Kutnarová, E.: Finanční analýza plynárenských společností.

 • Řezníčková, A.: Finanční analýza a nástroje pro její realizaci.    bc-reznickova

 • Sequens, L.: Analýza vlastností Tafflerova bankrotního modelu.   bc-sequens

 • Švédová, A.: Nástroje vícerozměrné klasifikace ve finanční analýze.   bc-svedova

 • Wohlmuthová, H.: Analýza vlastností Altmanova Z-Score.    bc-wohlmuthova

 • Zamazalová, E.: Nákladová analýza produktů soukromé firmy.

2005/2006

 • Obst, V.: Systém sledování nákladů a výnosů v podniku se zemědělskou činností.

 • Krištůfková, M.: Nákladový systém řemeslné živnosti.

 • Ťoupal, T.: Nákladové modely v informačním systému podniku ZVVZ a.s. Milevsko.

 • Tuma, J.: Analýza snímků kožních defektů a nalezení hranice defektu.

 • ---------------------------

 • Baumruk, M.: Finanční analýza soukromé firmy.

 • Šlajerová, P.: Leasingové operace z účetního a daňového pohledu.

2004/2005

 • Tůma, J.: Projekt živnosti zaměřené na poskytování služeb.

 • ---------------------------

2003/2004

 • Jandoš, F.: Analýza snímků defektů, detekce hran a nalezení a popis obvodové čáry defektu 

 • Nehéz, P.: Standardy zakázek a jejich použití pro kalkulace nákladové ceny. 

 • Vávrová, J.: Model prodejny spotřebního zboží.

 • ---------------------------

 • Sedlák, J.: Finanční analýza firmy a její aplikace v informačním systému.

2002/2003
 • Fenclová, M.: Systém vyhodnocování informací o nákladech na podnikatelskou aktivitu, jejich plánování a porovnávání plánu se skutečností.

 • Horáček, F.:  Systém pro sledování nákladové ceny kaolinu.

2001/2002
 • Pánek, L.:  Informační systém pro analýzu hlasového pole.

 • Šmat, M.:  Metody digitální holografické interferometrie.

 • Horák, L.:  Studie nákladových modelů pro firmu SOLO sirkárna, a.s.

 • Šůlová, E.: Nákladové řízení firmy.

2000/2001
 • Matasová, L.: Systém kalkulace nákladů orientovaných na klasifikaci třídy produktů.

 • Svoboda, Š.: Systém sledování nákladů slévárenských produktů.

 • Šampalík, J.: Nákladové modely pro katedru VŠ.

 • Bohuslav, R.: Informační systém sledování nákladů nízkotlakého tělesa firmou Škoda Energo, s.r.o.

1999/2000
 • Votava, Z.: Studie nákladových modelů na bázi odchylek.

1998/1999
 • Stloukal, O.: Programmatic System of Human Speech Analysis for Diagnostic Purposes. 

 • Vávra, F.: Diagnostické metody hodnocení a porovnání kvality lidského hlasu před a po léčbě.(vedoucí DP: Ing. Jiří Pešta,CSc., ORL klinika FN Plzeň

 • Jehlíková, L.: Identifikace vazeb mezi rozpočtovou skladbou a soustavou podvojného účetnictví.

 • Čermák, V.: Systém pro nákladovou analýzu zakázky.

 • Svoboda, P.: Program pro řízení výroby provozních jednotek zabývajících se výrobou potravin.

1996/1997
 • Votava, M.: Metody a algoritmy pro sekvenční ztenčování a vytváření skeletu v obraze.

 • Žalud, P.: Metody a algoritmy pro zkvalitňování RTG snímků z oboru nedestruktivní defektoskopie a lékařství.

 • Chodounský, M.: Systém zpracování digitalizovaného obrazu pro měření deformací.

1995/1996
 • Zuzák, F.: A Software Package for Strain Measurement Using Methods of Computer Image Processing.


Datum poslední úpravy stránek :  30.06.2022
Autor : Pavel Nový