předchozí - ÚVOD - následující

Inferenční mechanismus

Giarratano a Riley [16] uvádějí následující přehled typů inference (=odvozování): 

indukce, dedukce, abdukce, heuristiky, analogie, defaulty, nemonotonní usuzování, generování a testování.

Většina uvedených způsobů odvozování nalezla své uplatnění v expertních systémech. První tři typy (indukce, dedukce, abdukce) vycházejí z výrokové logiky z pojmu implikace.

Jiné možné rozdělení druhů inference [4]:

 

předchozí - ÚVOD - následující