předchozí - ÚVOD - následující

Literatura

[1] Mařík, V., a kol., 1984, Expertní systémy: principy, realizace, využití

[2] Jiroušek, R., 1995, Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci

[3] Hajíčová, E., Wichs, T., 1984, Reprezentace znalostí v systémech umělé inteligence

[4] Berka, P., a kol., 1998, Expertní systémy

[5] Lukasová, A., 1995, Logické základy umělé inteligence - Výroková a predikátová logika

[6] Strossa, P., 1999, Vybrané kapitoly z počítačového zpracování přirozeného jazyka

[7] Hlaváč, V., 1992, Počítačové vidění

[8] Vondrák, I.,1995, Umělá inteligence a neuronové sítě

[9] Maňas, M., Zelinka, J., 1966, Kapitoly z teorie her a matematického programování

[10] Stachová, J., 1994, Model a analogie ve vědě, umění a filozofii

[11] Sborník přednášek, 1985, Metody umělé inteligence a expertní systémy II.

[12] Sborník přednášek, 1989, Metody umělé inteligence a expertní systémy IV.

[13] Švec, J., Úvod do reprezentace znalostí, bakalářská práce, 2000, elektronická verze: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/reprezentace_znalosti.

[14] Konečný, R., Metody inference, bakalářská práce, 2000, elektronická verze: 

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/metody_inference.

[15] McCarthy, J., What is Artificial Intelligence, whatisai.pdf na 

http://www-formal.stanford.edu/jmc/index.html

[16] Sedláček, V., Umělá inteligence, 1982.

[17] Muller, J., Základy systematické heuristiky, 1975.

[18] Rosický, J., Teorie množin, učební text MU, 1996, elektronická verze: 

http://www.math.muni.cz/~rosicky/.

[19] Štepánek, P., Matematická logika, 1982.

[20] Křetínský, M., Černá, I., Kučera, A., Automaty a formální jazyky I., učební text FI

MU, 1999.

předchozí - ÚVOD - následující