předchozí - ÚVOD - následující

Úvod

Předmětem umělé inteligence je studovat a realizovat takové metody a postupy (inference), které aplikovány na řešení problémů dávají výsledky analogické těm, kterých by dosáhl při řešení stejných problémů člověk, přičemž výsledky získané člověkem budou všeobecně považovány za projev jeho inteligence nebo též jeho tvůrčí myšlení.

Umělá inteligence spolupracuje s mnoha vědními disciplínami, jde zejména o matematiku (matematická logika, matematická statistika, teorie automatů a formální jazyky apod.), dále o elektrotechniku, optiku, akustiku, psychologii, lingvistiku atd. Řada vědních disciplín umělé inteligence využívá výpočetní techniku, např. počítačovou grafiku, formální manipulace s výrazy či robotiku.

Kromě dalších oblastí umělé inteligence (porozumění přirozenému jazyku, analýza scény) lze vyvinutých metod (inferencí) použít např. pro automatické vyhodnocování radarových snímků, řízení a regulaci technologických celků (měření teplot, tlaků, koncentrace látek).

Metody umělé inteligence:

  1. Matematicko-logický - snaží se použít účinných prostředků pro řešení úloh z oblasti umělé inteligence, které spočívají v aplikaci metod matematiky a logiky. V podstatě jde tedy o vypracování metod srovnatelných ve výsledcích s intelektuální činností lidí, které však nepátrají pro principech mozkové činnosti lidí.
  2. Psychologický - vychází ze spolupráce s lékařem a psychology, snaží se simulovat postupy a metody používané člověkem při řešení úloh.

předchozí - ÚVOD - následující