předchozí - ÚVOD - následující

Indukce

 

Co je to indukce?

Indukce je zobecnění speciálních případů. Při indukci z opakovaného pozorování, že A a B se vyskytují současně, odvozujeme, že je mezi nimi implikace. Na indukci (generalizaci z příkladů) je založena většina metod strojového učení; tyto metody lze použít pro automatizované získávání znalostí z dat.

Definice principu matematické indukce:

Buď M množina, která má tyto dvě vlastnosti:

  1. 1 M,

  2. pro každé přirozené číslo p platí: jestliže p M, potom je též p+1 M.

Potom množina M obsahuje všechna přirozená čísla.

 

Příklad

Zadání: Dokažte, že číslo 23k + 34k  není pro žádné přirozené číslo k dělitelné číslem 73.

Řešení: pro k=1 věta platí, neboť 23 + 34 = 89 a  to není dělitelné číslem 73. Pomocná věta (1) je dokázána. Přístupme k důkazu pomocné věty (2). Buď p přirozené číslo a předpokládejme, že 23p + 34p není dělitelné číslem 73. Vyšetřme číslo 23(p+1) + 34(p+1). To je rovno

23p+3 + 34p+4 = 23 * 23p + 34 * 34p  = 8 * 23p + 81 * 34p

= 8 * (23p + 34p) + 73 * 34p.

 

 První z obou sčítanců není podle indukčního předpokladu dělitelný číslem 73 a druhý je. Součet tedy číslem 73 dělitelný není. 

Při zavedení dobře uspořádaných množin můžeme rozšířit pojem indukce.

Definice dobře uspořádané množiny:

Množina M se nazývá dobře uspořádaná, jestliže každá její neprázdná podmnožina má nejmenší prvek (M množina, a M se nazývá nejmenší prvek, jestliže pro všechna x M:    a x).

Definice principu transfinitní indukce:

Nechť M je dobře uspořádaná množina, V(x) je vlastnost prvků z M. Dále nechť platí:

  1. V(x) platí pro nejmenší prvek v M (a0 nejmenší prvek v M, V(a0) = 1),

  2. z platnosti V(x) pro každé xA(y), kde yM libovolné, plyne i platnost V(y).

Pak V(x) platí pro každé xM.

 

Podrobnější informace lze nalézt v [1, 18, 4].

 

předchozí - ÚVOD - následující