předchozí - ÚVOD - následující

Abdukce, generování a testování

 

Abdukce

Abdukce je usuzování z pravdivého závěru na předpoklady, které mohly tento závěr způsobit. Při abdukci vycházíme z platnosti implikace a závěru. Z tabulky pravdivostních hodnot pro implikaci je vidět, že předpoklad může být pravdivý nebo nepravdivý. Lze se tedy jen domnívat, že předpoklad může platit. Někdy je abdukce označována za odvozování nejlepšího vysvětlení pro pozorovaná fakta. Abdukce zachovává nepravdu (falsity preserving reasoning); když budeme předpokládat, že platí implikace a neplatí závěr,lze jednoznačně říci, že neplatí předpoklad. 

Generování a testování

Generování a testování - metoda pokusů a omylů. Při generování a testování se
opakovaně generuje možné řešení a testuje se, zda vyhovuje všem požadavkům. V
případě, že nalezneme vyhovující řešení, cyklus končí . Znalosti jsou v těchto systémech
reprezentovány pravidly 

IF nastane_situace THEN proveď_akci. 

V daném okamžiku běhu systému mohou být splněny podmínky více pravidel. Podrobněji v [4].

předchozí - ÚVOD - následující