Softwarové inženýrství

Chcete pracovat v IT a stát se klíčovým odborníkem, který rozumí tomu, jak se dělá software? Chcete se stát vývojářem softwaru, programátorem, IT specialistou, testerem či správcem ICT systémů? Chcete vědět, co obnáší práce v malém odborném týmu, který software vytváří, či takový tým vést? Baví vás prostě informatika a nechcete se příliš rozptylovat jinými obory?
Pokud jste si odpověděli ano, jste na správné stopě. Bakalářský studijní program Softwarové inženýrství Vám poskytne komplexní bakalářské vzdělání v informatice zaměřené na vytváření a správu software.

Co a jak budu studovat?

Připravíme Vás na to, abyste rozuměli algoritmizaci a programování, databázovým a operačním systémům, počítačovým architekturám a sítím, počítačové grafice, umělé inteligenci, modelování a návrhu software i bezpečnostním problémům v IT. Naučíte se (kromě jiného) vyvíjet software ve více programovacích jazycích, vytvářet webové aplikace, programovat IoT zařízení, navrhovat uživatelská rozhraní, řídit softwarové projekty, používat týmové kolaborativní nástroje a testovat software.

Standardně studujete 3 roky. Studijní zátěž je 60 kreditů ročně (odpovídá cca běžné 40 hodinové týdenní pracovní době). Studijní plán, viz obrázek níže, obsahuje povinné předměty (na obrázku s růžovým podkladem), povinně volitelné předměty (s modrým podkladem), které si budete vybírat dle Vašeho zájmu a pravidel programu, a výběrové předměty (se zeleným podkladem).

Studijní plán umožňuje relativně snadný přestup mezi informatickými bakalářskými studijními programy v případech, že v průběhu studia zjistíte, že Vám dosavadní studijní program nevyhovuje.

Vizualizace Bc. studijního plánu SW
Obrázek: Vizualizace studijního plánu. Více se případně dozvíte v podrobném přehledu předmětů.

Průchod studiem

Doporučený průchodem studiem budeme, dle Vašich preferencí a zájmů, společně průběžně ladit v době předzápisu a zápisu předmětů a následně v rámci předmětu Úvod do studia informatiky (KIV/UVSI). Pro Vaši základní orientaci uvádíme přehled studovaných oblastí a jim odpovídající předměty ve studijním plánu:

Algoritmizace a základy programování:

 • Povinné: Počítače a programování (KIV/PPA), Aplikace datových struktur (KIV/ADT), Implementace datových struktur (KIV/IDT), Teoretická informatika (KIV/TI), Programátorská paradigmata (KIV/PPG), Úvod do paralelního programování (KIV/UPP)
 • Povinně volitelné: Základy efektivního programování (KIV/ZEP-E)
 • Výběrové: Algoritmizace (KIV/ALG), Programátorské strategie (KIV/PRO)

Bezpečnost v IT:

 • Povinné: Teoretická informatika (KIV/TI), Bezpečnost v informačních technologiích (KIV/BIT)
 • Povinně volitelné: Správa počítačových sítí (KIV/SPOS)

Databáze:

 • Povinné: Databázové systémy (KIV/DB1), Databázové aplikace (KIV/DBA)
 • Povinně volitelné: Administrace databází (KIV/ADM)

Firemní praxe:

 • Povinně volitelné: Oborová praxe (KIV/BOPX)

Počítačová grafika:

 • Povinné: Úvod do počítačové grafiky (KIV/UPG)
 • Povinně volitelné: Počítačové hry (KIV/PH), Úvod do uživatelských rozhraní (KIV/UUR)

Hardware a IoT:

 • Povinné: Počítačová technika (KIV/PCT)
 • Povinně volitelné: Základy programování  pro IoT (KIV/ZPI), Základy komunikačních systémů pro informatiku (KIV/ZKSI)

Matematika:

 • Povinné: Lineární algebra (KMA/LAA), Matematická analýza 1 (KMA/MA1), Diskrétní matematika (KIV/DMA), Pravděpodobnost a statistika A (KIV/PSA)
 • Povinně volitelné: Seminář - maticový počet (KMA/SMP), Matematická analýza 2 (KMA/MA2)

Operační a komunikační systémy, počítačové sítě:

 • Povinné: Úvod od počítačových sítí (KIV/UPS)
 • Povinně volitelné: Úvod do Linuxu (KIV/LNX, od roku 2024/25), Mobilní komunikace a zařízení (KIV/MBKZ), Základy komunikačních systémů pro informatiku (KIV/ZKSI), Správa počítačových sítí (KIV/SPOS)

Programovací jazyky:

 • Povinné: Počítače a programování (KIV/PPA, Python), Programování v jazyce C (KIV/PC)
 • Povinně volitelné: Programování v jazyce C++ (KIV/CPP), Programování v prostředí .NET (KIV/PNET), Programování v jazyce Java (KIV/JAVA)

Projekty, stáže a praxe:

 • Povinné: Projekt 5 (KIV/PRJ5), Základy softwarového inženýrství (KIV/ZSW-E)
 • Povinně volitelné: Projekt 2 (KIV/PRJ2), Projekt 4 (KIV/PRJ4), Zahraniční studijní pobyt/praktická stáž (KIV/ZPXB, od roku 2024/25), Oborová praxe (KIV/BOPX)
 • Výběrové: Informatický workshop (KIV/IWO)

Softwarové inženýrství:

 • Povinné: Základy programátorské praxe (KIV/ZPP), Základy softwarového inženýrství (KIV/ZSW-E), Modelování a návrh software (KIV/MNS), Ověřování kvality software (KIV/OKS), Webové aplikace (KIV/WEB), Programátorská paradigmata (KIVPPG)
 • Povinně volitelné: Znalostní a informační management (KIV/ZIM), Mobilní komunikace a zařízení (KIV/MBKZ), Počítačové hry (KIV/PH), Úvod do uživatelských rozhraní (KIV/UUR)
 • Výběrové: Informatický workshop (KIV/IWO)

Umělá inteligence:

 • Povinné: Umělá inteligence a rozpoznávání (KIV/UIR)
 • Povinně volitelné: Základy strojového učení (v přípravě, zatím není ve studijním plánu), Matematická analýza 2 (KMA/MA2)

Ostatní:

 • Povinné: Akademická angličtina 6 (UJP/AEP6), Úvod do studia informatiky (KIV/UVSI), Bakalářský seminář (KIV/BPS), Bakalářská práce (KIV/BP)
 • Povinně volitelné: Tělocvik (KTS/TV), Základní letní kurs (KTS/ZLK), Fyzika pro aplikované vědy 1 (KFY/FYA1), Úvod do geomatiky (KGM/UGEM), Základy kybernetiky pro informatiky (KKY/ZKYI), Úvod do modelování v mechanice (KME/UMM), Úvod do studia práva pro neprávníky (KPO/USPN), Základy práva informačních technologií 1 (KIV/ZPIT1), Podnikatelský plán a praktikum (KPM/KPP)

Je studium náročné?

Ano, studium je náročné, a provází ho i „pot a slzy“, obzvláště pak na jeho začátku. Avšak odměnou za jeho absolvování je vysoce ceněná vstupenka do spokojeného života v dlouhodobě úspěšném IT světě.