PBr

Výuka

V současné době vyučuji…

koordinuji…

a vedu …

 • studenty v doktorskem studiu
 • diplomové a bakalářské práce
 • množství projektů (viz přehled)

Můžete také nahlédnout to seznamu knih, které mám v knihovně.

Historické

Dříve jsem vyučoval také tyto předměty:

 • TSI -- seminář Moderní trendy v softwarovém inženýrství
 • JET — prakticky orientovaný předmět na výuku Java enterprise technologií, na jehož chodu mají lví podíl partnerské firmy
 • PIA — Programování Internetových aplikací (přednášky + cvičení, zimní semestr), plus PPI -- Publikování a programování na Internetu, předchůdce PIA založený s kolegou Pavlem Heroutem
 • PSWI — Principy softwarového inženýrstvi (4.ročník, přednášky-cvičení, do ak.roku 2003/2004), předchůdce současného ASWI
 • PPI — Publikování a programování na Internetu (4.ročník, přednášky-cvičení, do ak.roku 2003/2004)
 • PC — Programování v jazyce C (cvičení, zimní semestr) pod vedením Pavla Herouta
 • Erasmus studenty na KIV
 • a také cvičení PGS, PPE2, ZPS.