PBr

Diplomové a bakalářské práce, projekty

Aktuální nabídka

Blízké okolí na časové ose

Máte zájem o podobnou zajímavou práci? Podívejte se na oficiální seznam vypisovaných témat diplomek a PRJ5 a také na oblasti, o které se zajímám výzkumě a odborně.

Obecná pravidla pro diplomanty a bakaláře

Pro práci na DP a PRJ5+BP jsem na základě zkušeností s vašimi předchůdci stanovil následující postupné cíle, kterých musíte dosáhnout pokud máte zájem práci odevzdat bez komplikací. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně dokončit v termínu všechny postupné cíle a projevovat aktivitu při práci na DP či BP. Výjimky se udělují pouze pokud předem (alespoň 2 týdny) dohodnuto.

 1. Příprava = nastudování a zvládnutí technologií potřebných pro úspěšnou realizaci, a četba doporučené literatury. Ukončení je předvedením alespoň 3 jednoduchých příkladů, na kterých budete demonstrovat různé aspekty implementace pomocí příslušných technologií. Termín dokončení je konec září, tj. na zvládnutí technologií máte celé léto.
 2. Návrh = nastudování podkladů (zejména doporučené literatury a nástrojů) potřebných pro práci, a vytvoření ideového návrhu realizace včetně implementace jádra funkčnosti aplikace. Ukončení je formou předvedení a vysvětlení funkční aplikace, a odevzdání elektronického dokumentu (10-15 stránkového pro DP, 5-10 stránkového pro PRJ5-BP), který bude pokrývat zejména studijní body zadání, důležité věci z architektury implementace a plán na dokončení práce. Termín dokončení je konec prosince pro BP, konec ledna roku následujícího po zadání pro DP, tj. na vytvoření návrhu implementace a popsání teoretických podkladů máte zimní semestr.
 3. Realizace = vlastní realizace zadání diplomové / bakalářské práce. Ukončení je formou předání (vč. instalace) kompletní funkční podoby aplikace. Termín dokončení je měsíc před datumem odevzdání (viz níže), tj. realizace probíhá nejméně od února do května.
 4. Draft textu = napsání kostry textu práce. Bude obsahovat kompletní obsah, tj. bude zřejmé členění na kapitoly a jejich obsah, a převzatou teoretickou část z fáze Návrh. Viz globální pokyny pro diplomové/bakalářské práce na KIV. Termín dokončení je 3 týdny před termínem odevzdání DP/BP, doporučuji ale tuto fázi dokončit dříve.
 5. Proofreading a odevzdání = dopracování textu práce do finální podoby tak, abych jej mohl přečíst a opřipomínkovat; během této doby je také čas na dopracování aplikace, pokud k ní budu mít nějaké poznámky. Termín dokončení je alespoň týden před datumem odevzdání DP/BP (ten je stanoven kalendářem KIV/FAV, typicky konec zápočtového týdne letního semestru).

Uvítám vypracování textu DP v anglickém jazyce i v případech, kdy to není vyžadováno zadáním — v případě zájmu se mnou konzultujte tuto věc prosím předem. U diplomantů očekávám, že proniknou do problematiky a budou sami přicházet s nápady, podněty, připomínkami, či kritikou.

Promluva do duše

Je ve vašem vlastním zájmu, abyste začali na diplomce / prj5-bakalářce pracovat včas a vyhnuli se zbytečnému, nervy drásajícímu šturmování týden před odevzdáním. Předpokládejte, že práce vás bude zaručeně stát víc práce (obvykle 2x až 3x), než kolik si zpočátku naplánujete. Tohle není semestrálka a práce na týden, tohle je závažný projekt, kterým prokazujete svoje inženýrské schopnosti — mj. umění výběru technologií, kritického zhodnocení řešení, plánování času, komunikace se zadavatelem, atd.

Za standardní považuji odevzdání práce v řádném květnovém termínu dle pokynů katedry. Odevzdání později připouštím jen ve výjimečných, předem vzájemně dohodnutých případech – pozor tedy, šturmování na poslední chvíli a následná snaha o odložení za září mohou vést k tomu, že nebudu ochoten udělit za práci zápočet.

Rady k obhajobě

Pár rad, co dělat a čeho se vyvarovat při obhajobě diplomové práce:

 • na vaší prezentaci při obhajobě máte max. 10 minut => cca 8-10 slajdů včetně titulního (rozhodně míň než 15) a vyzkoušet si prezentaci nanečisto aspoň 2x
 • osnova slajdů/prezentace: titulní (představení se + téma práce), co bylo cílem, jak bylo vyřešeno (podstatné věci, ne obšírně rozebírat detaily), shrnutí
 • připravit si “slajdy” v PowerPointu nebo Wordu, nejlépe “landscape” formát, používat velké (16bodů a více) bezpatkové písmo (Helvetica/Arial, Verdana)
 • na slajdy jsou vhodné [čitelné] obrázky a screenshoty (tak 1-3 za celou prezentaci), nikoli množství textu – jako příklad viz např. slajdy z mojí obhajoby disertace http://www.kiv.zcu.cz/~brada/files/slides-defence.pdf
 • slajdy vytisknout a nakopírovat na folie, to druhé možno domluvit na sekretariátu KIV
 • během prezentace neřešit kritiky z posudků, na to bude čas po jejich přečtení (po prezentaci); mluvit zřetelně, pokud možno spisovně, rozhodně bez slangu, a [snažit se ;-] být klidní a jistí svým vystupováním.

Několik základních informací najdete na stránkách KIV.