Členové

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

Fotografie zobrazené osoby
Email:
Kancelář:
Úřední hodiny:
WWW stránka:

Životopis

V roce 1977 absolvovala na Fakultě elektrotechnické, VŠSE Plzeň - obor Elektronické počítače. Odborná asistentka na Katedře informatiky a výpočetní techniky ZČU Plzeň. V průběhu let spolupracovala na různých výzkumných úkolech a pracích spojených s problematikou informačních systémů, architekturou výpočetních systémů, simulací a realizací simulačních modelů v lékařství (zejména modelováním biotermických procesů),užitím principů umělé inteligence a také problémy použití mikroprocesorů v řízení technologických procesů. V roce 2010 úspěšně ukončila studium doktorského studijního programu Inženýrská informatika v oboru Informatika a výpočetní technika na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Oblastí vědeckého zájmu je modelování a simulace v netechnických systémech se zaměření na modelování důvěry. Oblastí pedagogického zájmu je programování a využití validačních serverů při výuce programování. V současné době přednáší a vede cvičení z předmětu Programování a počítače 1/2.


Aktivity

  • Školitel ACM Mezinárodní soutěže v kolektivním programování ( od r.1997)

Seznam vyučovaných předmětů

Přednášky

KIV / PPA1Počítače a programování 1 
KIV / PPA2Počítače a programování 2 


Zpět na seznam osob