Studentská ocenění

2023 Ing. Lukáš Hruda, Ph.D.
(ved. prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Postup mezi 4 finalisty soutěže Antonín Svoboda Award o nejlepší disertační práci
2023 Ing. Lukáš Hruda, Ph.D.
(ved. prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za disertační práci s názvem „Detekce symetrie v geometrických modelech“, mimořádně kvalitní vědecký přínos a publikační činnost
2023 Ing. Vojtěch Bartička
(ved. Ing. Ondřej Pražák)
Stipendium primátora města Plzně za vynikající diplomovou práci s názvem „Atribuční metody pro Transformer modely“, která zkoumá atribuční metody aplikovatelné na Transformer modely pomocí datových sad SST a CTDC. Práce je rozšířením výsledku publikovaného již na mezinárodní recenzované konferenci, přičemž je doplněna datovou sadou
2023 Bc. Ondřej Matura
(ved. Ing. Ladislav Lenc, Ph.D.)
Stipendium hejtmana Plzeňského kraje za bakalářskou práci s názvem „Vícejazyčné vyhledávání v textových dokumentech“, kde vytvořil prototyp pro zlepšení vícejazyčného vyhledávání v portálu Porta fontium, který poskytuje přístup k historickým materiálům z česko-bavorského pohraničí a umožní vyhledávání v českých i německých dokumentech zároveň
2023 Bc. Lukáš Varga
(ved. doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Mimořádné stipendium rektora ZČU za nadstandardní bakalářskou práci s názvem „Grafické uživatelské rozhraní pro rehabilitační software“, zaměřenou na vývoj rehabilitačního softwaru ve virtuální realitě pro rehabilitaci pacientů trpících roztroušenou sklerózou. Práce bude nasazena v rámci spolupráce s pražskými fakultními nemocnicemi
2023 Bc. Matěj Rampula Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy - střelec Matěj Rampula získal letos v červenci zlato na světové univerziádě v Chengdu. Z mistrovství Evropy, které se konalo letos v září ve Vratislavi, si reprezentant ČR ve sportovní střelbě odnesl stříbro z rychlopalné pistole (mix), bronz ze soutěže týmů a bronz ze standardní pistole. Na mistrovství světa v říjnu 2022 v Káhiře skončil sedmý
2023 Ing. Alex König
(ved. doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za diplomovou práci s názvem „Software pro demonstrační laboratoř techniky“ a mimořádné studijní výsledky
2023 Ing. Jakub Šmíd
(ved. Ing. Pavel Přibáň)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za diplomovou práci s názvem „Mezijazyčná aspektově orientovaná analýza sentimentu“ a mimořádné studijní výsledky
2023 Bc. Matěj Černý
(ved. Ing. Martin Prantl, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za bakalářskou práci s názvem „Neuronové sítě - porovnání výkonnosti knihovny založené na PyTorch v Pythonu a C++“ a mimořádné studijní výsledky
2023 Bc. Dominik Zappe
(ved. prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za bakalářskou práci s názvem „Tvorba a řešení bludišť“ a mimořádné studijní výsledky
2023 Ing. Martin Forejt
(ved. Ing. Martin Dostal, Ph.D.)
Cena PIT pro nejlepší diplomovou práci s názvem Continuous Integration pro JS stack v GitLabu
2023 Bc. Pavel Košan
(ved. doc. Dr. Ing. Jana Klečková)
Cena PIT pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Využití Deep Learning v medicínských aplikacích
2023 Ing. Filip Hácha
(ved. Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Stipendium Barrande Fellowship Program na francouzské univerzitě École Centrale de Lyon
2023 Ing. Lukáš Hruda
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
spoluautor David Podgorelec)
Ocenění "Best Student Paper Award" na grafické konferenci GRAPP 2023, Lisabon, Portugalsko
2022 Ing. Jan Pašek
(ved. Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.)
3. místo v soutěži IT SPY (Student Project of the Year) o nejlepší diplomovou práci
2022 Bc. Jan Pelikán
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Stipendium hejtmana Plzeňského kraje za bakalářskou práci s názvem Prototyp klientské aplikace pro komunitní překlad textů z kulturních institucí, která navazuje realizační částí na dřívější práci studentky Adély Mikešové určenou pro Západočeské muzeum. Práce byla vedoucím i oponentem hodnocena jako výborná a v budoucnu se plánuje její využití v Plzeňském kraji.
2022 Ing. Jan Pašek
(ved. Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.)
Stipendium primátora města Plzně za kvalitně zpracovanou diplomovou práci s názvem Generování zdrojových kódů na základě popisu v přirozeném jazyce, jejíž návazná publikace se připravuje na mezinárodní recenzovanou konferenci.
2022 Ing. Lucie Tauchenová
(ved. doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Stipendium primátora města Plzně za kvalitně zpracovanou diplomovou práci s názvem Analýza agilního dodání produktů před a po vypuknutí epidemie COVID-19, jejíž výsledky jsou uplatnitelné ve společnosti se sídlem v Plzni, která má významné zahraniční zákazníky.
2022 Bc. Tomáš Linhart
(ved. Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.)
Mimořádné stipendium rektora ZČU za nadprůměrně zpracovanou bakalářskou práci na názvem Jednoduchý laser game systém, která má potenciál pro volnočasové aktivity s prvky produkčního výsledku.
2022 Ing. Lucie Tauchenová
(ved. doc. Ing. Přemysl Brada, Msc., Ph.D.)
Cena PIT pro nejlepší diplomovou práci s názvem Analýza agilní dodávky produktů před a po vypuknutí epidemie Covid-19
2022 Bc. Jan Hinterholzinger
(ved. doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Cena PIT pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Softwarová podpora organizace předmětů TSP
2021 Ing. Martin Šebela
(ext. ved. Ing. Jiří Čepák, CIV ZČU
konz. doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.)
Stipendium primátora města Plzně za diplomovou práci s názvem Systém pro správu bezpečnostních incidentů v síti WEBnet, v níž řeší velmi aktuální téma, jímž je ochrana před napadením počítačové sítě organizace. Poznatky z práce mohou být využity v organizacích města či kraje.
2021 Bc. Adéla Mikešová
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Stipendium hejtmanky Plzeňského kraje za bakalářskou práci s názvem Analýza existujících mobilních průvodců po muzeích a památkách. Práce je zaměřená na komunitní překlad textů pro generického mobilního průvodce. Výsledná práce je na nadprůměrné úrovni a přispěje k rozvoji v kulturní oblasti Plzeňského kraje.
2021 Ing. Martin Šebela
(ext. ved. Ing. Jiří Čepák, CIV ZČU
konz. doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Systém pro správu bezpečnostních incidentů v síti WEBnet
2021 Bc. Vojtěch Bartička
(ved. Ing. Ondřej Pražák)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Automatické stahování smluvních podmínek z webových stránek
2021 Ing. Josef Baloun a spol.
(Ing. Ladislav Lenc, Ph.D., doc. Ing. Pavel Král, Ph.D., Ing. Jiří Martínek)
ICDAR 2021 Competition on Historical Map Segmentation - 2 x 1. místo (v oblastech Segmentace mapového obsahu a Lokalizace průsečíků poledníků a rovnoběžek)
2021 Bc. Zuzana Káčereková
(ved. doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT
2020 Bc. Stanislav Král
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Stipendium hejtmana Plzeňského kraje za bakalářskou práci s názvem Mobilní aplikace pro rozpoznávání registračních značek vozidel, jejíž výsledky lze využít pro oblast dopravy v Plzeňském kraji.
2020 Ing. František Pártl
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele
2020  Bc. Stanislav Král
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Mobilní aplikace pro rozpoznávání registračních značek vozidel
2019 Ing. Martin Červenka
(ved. Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za mimořádné studijní výsledky
2019 Bc. Zdeněk Častorál
(ext. ved. Ing. Martin Hron
konz. Ing. Roman Mouček, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za nejlepší bakalářskou práci a mimořádné studijní výsledky
2019 Ing. Tomáš Šimandl
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení
2019 Bc. Jitka Poubová
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Generování automatizovaných funkcionálních testů
2019 Ing. Věra Skorkovská
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
spoluautor Ing. Petr Vaněček, Ph.D.)
Ocenění "Best Student Paper Award" na grafické konferenci GRAPP 2019, Praha, Česká Republika
2018 Ing. Lukáš Hruda
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. místo v soutěži IT Student Project of the Year Czech & Slovak ACM Chapter (IT SPY) o nejlepší diplomovou práci
2018 Ing. Martin Úbl
(ved. Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za mimořádné studijní výsledky a a zpracovanou diplomovou práci s názvem Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení, která má významný celospolečenský přínos
2018 Ing. Martin Úbl
(ved. Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení
2018 Bc. František Pártl
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy s názvem Software pro mobilního klienta a pro operátorskou konzoli systému PocketEAR
2017 Ing. Pavel Straka
(ext.ved. JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
konz. Ing. Martin Zíma, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2017 Bc. Michal Tušl
(ved. Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy
2017 Martin Prantl (FAV), David Prantl (FEK), Marek Mojzík Vítězové Nokia Start up roku 2017 s aplikací Ventusky vizualizující meteorologická data z numerických modelů
2017 Bc. Michal Tušl
(ved. Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.)
2. místo v soutěži studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice (SVOČ) v informatické sekci Umělá inteligence
2016 Ing. Kateřina Štollová
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za nejlepší diplomovou práci
2016 Bc. Jan Dvořák
(ved. doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za nejlepší bakalářskou práci
2016 Ing. Michal Dékány
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2016 Bc. Jan Hák
(ved. Ing. Michal Nykl, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy 
2016 Ing. Martin Prantl
(spoluautor Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.,
ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Ocenění "Best Student Paper Award" na grafické konferenci GRAPP 2016, Roma, Italy
2015 Ing. Tomáš Brychcín
(ved. Ing. Roman Mouček, Ph.D.,
Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.)
Mimořádné stipendium rektora za úspěchy v  prezentaci vědecké práce (vítězství v soutěži, publikace ve čtyřech článcích v impaktovaných časopisech)
2015 Ing. Zuzana Majdišová
(ved. Prof. Ing. Václav Skala, CSc.)
Mimořádné stipendium rektora za publikace v impaktovaných časopisech v rámci grantů a projektů GAČR a MKČR, aktivní účast na mezinárodních konferencích a soutěži v programování
2015 Ing. Michal Šmolík
(ved. Prof. Ing. Václav Skala, CSc.)
Mimořádné stipendium rektora za publikace v impaktovaných časopisech v rámci grantů a projektů GAČR a MKČR, aktivní účast na mezinárodních konferencích
2015 Bc. Tomáš Rojík
(ext. ved. Ing. Pavel Beneš,
konz. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2015 Martin Kolek
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy
2015 Ing. Tomáš Brychcín
(ved. Ing. Roman Mouček, Ph.D.,
Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.)
2. místo v soutěži o Ceny Josepha Fouriera
2014 Bc. Václav Martinovský
(ved. Ing. Jiří Sitera - CIV;
konzultant za KIV: Ing. Luboš Matějka)
4.-6. místo v soutěži ICT Diplomová práce roku v kategorii Využití mobilních nebo cloudových technologií ve firemním prostředí
2014 Bc. Lukáš Jirkovský
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší diplomovou práci
2014 Bc. Jan Ambrož
(ved. Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za zapojení do vědeckovýzkumné činnosti a spoluúčast na vytváření vysoce kvalitního nástroje pro systém vyvíjený na katedře
2014 Bc. Lukáš Jirkovský
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Stipendium města Plzně za výborný prospěch studia a zpracování diplomové práce s vědeckým přínosem
2014 Bc. Jakub Daněk
(ved. Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Stipendium rektorky Západočeské univerzity za vynikající diplomovou práci v anglickém jazyce přispívající do základního výzkumu na KIV
2014 Ing. Karel Dudáček
(ved. Dr. Ing. Karel Dudáček,
Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.)
Ocenění "Best paper" na konferenci the Baltic Electronics Conference BEC2014, Tallinn, Estonia
2014 Ing. Tomáš Prokop
(ved. Ing. Roman Mouček, Ph.D.)
Ocenění "Best student paper award" na konferenci The 2014 International Conferenceon Brain Informatics and Health, Warsaw, Poland
2014 Bc. Jakub Krauz
(ved. Ing. Petr Ježek, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2014 David Fiedler
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy
2013 Bc. Petr Altman
(ved. Ing. Petr Vaněček, Ph.D.)
Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci
2013 Bc. Milan Staffa
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci
2013 Bc. Michael Kurdík
(ved. Ing. Pavel Nový, Ph.D.)
Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci
2013 Bc. Luděk Vlk a Bc. Jiří Hromádka
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2013 Michal Kacerovský
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2012 Petr Kellnhofer
(ved. Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
7. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší diplomovou práci
2012 Ing. Veronika Dudová
(Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost
2012 Bc. Lukáš Jirkovský
(ved. Mgr. Martin Maňák
a Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
1. cena Central European Seminar on Computer Graphics za nejlepší článek
2012 Bc. Tomáš Ptáček
(ved. Ing. Ivan Habernal, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2012 Kamil Praum
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2011 Ing. Jan Rus
(ved. Ing. Libor Váša, Ph.D.) 
3. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší diplomovou práci
2011 Bc. Jiří Kučera
(Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2011 Jan Pikl
(ved. Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2010 Petr Kellnhofer
(ved. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
1. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší bakalářskou práci
2010 Bc. Jan Rus
(ved. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Nejvhodnější komerční aplikace na konferenci 6-th International Conference Articulated Motion and Deformable Objects 2010, Port Andratx, Spain
2010 Bc. Jakub Sýkora
(ved. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.)
Ocenění "Best paper" na konferenci The 9-th International Conference on Networks 2010, Menuires, France
 2010 Bc. Zbyněk Krůta
(ved. Ing. Pavel Král, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
 2010 Petr Kellnhofer
(ved. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2009 Bc. Martin Dostal
(ved. Doc. Ing. Karel Ježek, CSc.)
4. místo v soutěži Diplomová práce roku ICT (dříve ABRA)
2009 Bc. Tomáš Mann
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
6. místo v soutěži Diplomová práce roku ICT (dříve ABRA)
2008 Bc. Václav Purchart
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
4. místo v soutěži ACM Student Research Competition, Praha
2008 Bc. Miroslav Vavruška
(Ing. Přemek Brada, MSc., Ph.D.)
1. místo v soutěži Diplomová práce roku ICT (dříve ABRA)
2008 Bc. Petr Brož
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. místo v soutěži IT diplomka roku, Praha
2008 Bc. Petr Brož
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Cena Antonína Svobody v soutěži o nejlepší diplomovou práci
2007 Ing. Richard Lipka
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost
2007 Ing. Ondřej Havel
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
3. místo v celostátní soutěži se zaměřením na Java EE, portály, BI a IBM technologie vyhlášené firmou IBA CZ, s.r.o.
2006 Bc. Petr Brož
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
3. místo v soutěži ACM Student Research Competition, Praha
2005 Ing. Jana Hájková
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost
2003 Ing. Jindřich Parus
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
1. místo v sekci Počítačová grafika na studentské soutěži Electrical Engineering, Information and Communication Technologies 2003, Brno
2002 Ing. Michal Varnuška
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. nejlepší článek na konferenci Spring Conference on Computer Graphics 2002, Budměřice, Slovensko
2001 Ing. Josef Kohout
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
3. nejlepší článek na studentské konferenci Central European Seminar on Computer Graphics 2001, Budměřice, Slovensko