Ocenění a vyznamenání

2019 Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová Ocenění za nejlepší článek E-aproximace Dijkstrova algoritmu pro časově závislé grafy na mezinárodní konferenci GISTAM 2019 společně s Ing. Františkem Kolovským (KGM) a Ing. Janem Ježkem, Ph.D. (KGM)
2019 Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Pamětní medaile udělená Rektorem ZČU za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí
2018 Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Medaile Wolfganga Kempelena Fakulty informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě za významný přínos k rozvoji vědeckého poznání v oblasti informatiky a informačních technologií
2017 Ing. Martin Prantl Vítěz sekce Nokia Startup roku 2017 
2017 Ing. Martin Prantl 2. místo Vodafone Nápad roku 2017
2016 Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. a spol. SemEval 2016 - 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, 2 x 3. místo
2016 Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. Fujitsu Information Capture Award for Circularo Platform by PALAXO, London
2015 Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Ing. Tomáš Hercig
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
Ocenění ratingové agentury Czech TOP 100 za spolupráci mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Zayedovou univerzitou v Dubaji pod záštitou Palaxo Technologies na projektu „Analýza dat v sektoru ubytovacích služeb“
2015 Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.
Ing. Michal Konkol
Třetí místo v soutěži o nejlepší podnikatelský nápad – analýza nálady a témata komunikace na sociálních sítích
2014 Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. Nominace na Cenu Wernera von Siemenese 2014 v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
2013 Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D. Nejlepší sumarizátor v 6 jazycích dle experimentů ACL-Multiling 2013
2013 Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Děkovný list děkana FIIT STUv Bratrislavě
2012 Ing. Jaroslav Šnajberk,
Ing. Lukáš Holý,
Ing. Kamil Ježek 
Doc. Ing. Přemek Brada, MSc., Ph.D.
Zařazení mezi nejlepší články na konferenci ICSEA 2012
2010 Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. IBM Faculty Award
2010 Prof. Ing. Václav Skala, CSc. Ocenění Fellow of the Eurographics Association
2008 Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Medaile Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě
2008 Doc. Ing. Karel Ježek, CSc. Pamětní medaile za dlouholetou výraznou organizační, pedagogickou a výzkumnou a vývojovou činnost
2008 Doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. Pamětní medaile za dlouholetou výraznou organizační, pedagogickou a výzkumnou a vývojovou činnost
2008 Prof. Ing. Václav Skala, CSc. Pamětní list ZČU
2008 Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová Oskar za pedagogickou činnost na ZČU
2007 Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. Ocenění rektora za dlouholetou výraznou organizační, pedagogickou a výzkumnou a vývojovou činnost
2007 Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. Čestné uznání za vzornou reprezentaci ZČU
2007 Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová Čestné uznání za dosažení významných úspěchů ve výzkumné práci a za úspěšnou přípravu doktorandů
2006 Prof. Ing. Václav Skala, CSc. Pamětní dopis za rozvoj Západočeské univerzity
2006 Ing. Josef Kohout, Ph.D. Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
2005 Ing. Dalibor Fiala, Ph.D. Stipendium Plzeňského kraje
2005 Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. Pedagogický Oskar FAV
2005 Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová Čestné uznání ve výzkumu
2004 Prof. Ing. Václav Skala, CSc. Ocenění Microsoft Laboratory of Excellence
2001 Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Pamětní medaile STU v Bratislavě
2001 Prof. Ing. Václav Skala, CSc. Pamětní medaile ve výzkumu