Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Fotografie zobrazené osoby
Email:matousek@kiv.zcu.cz
Telefon ZČU:+420 377 63 2471
Kancelář:UC 309
Úřední hodiny:Út 12:45-13:30
WWW stránka:
ORCID:-- nezadán --
QR Code Vizitka
Vizitka

Životopis

Narozen v červnu 1948 v Plzni, v roce 1972 absolvoval Elektrotechnickou fakultu Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od září 1972 byl zaměstnán jako asistent na katedře technické kybernetiky, od roku 1977 tamtéž jako odborný asistent. V dubnu 1979 obhájil na Českém vysokém učení technickém v Praze kandidátskou disertační práci v oblasti speciálních technik počítačové simulace v řízení výrobních procesů. Od roku 1981 byl vedoucím řešitelského týmu řešícího problémy návrhu systémů klasifikace a rozpoznávání s velkým množstvím měřitelných příznaků, včetně systémů pro rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka. Od září 1985 pracuje jako docent na katedře informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd, od září 1993 je vedoucím oddělení informačních technologií katedry. Jeho současná vědeckovýzkumná činnost je soustředěna na vývoj a realizaci inteligentních systémů interakce člověk-počítač (HCI) komunikujících s uživatelem lidským hlasem. V souvislosti s tímto problémem se zabývá tvorbou inteligentních informačních systémů a aplikačních programů pro hlasovou komunikaci s informačními a řídicími systémy různých typů, v minulosti byl vedoucím týmu podílejícího se na řešení mezinárodního projektu TEMPUS 2609.


Seznam vyučovaných předmětů

Přednášky

KIV / DIIDidaktika informatiky 
KIV / DVMDiagnostické vyšetřovací metody 
KIV / ICPInterakce člověk - poč. v přir. jazyce 
KIV / UIRUmělá inteligence a rozpoznávání 
KIV / UZIÚvod do znalostního inženýrství 

Cvičení

KIV / PXUPraxe učitelská - informatika 

Pro studenty Erasmu

KIV / UIR-EUmělá inteligence a rozpoznávání 


Zpět na seznam osob 

Aktualizováno 0