Prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

Fotografie zobrazené osoby
Email:jezek_ka@kiv.zcu.cz
Telefon ZČU:+420 377 63 2475
Kancelář:UC 308
Úřední hodiny:12:30-13:30
WWW stránka:http://textmining.zcu.cz/?section=member&id=3
ORCID:-- nezadán --
QR Code Vizitka
Vizitka

Životopis

ResearcherID: G-5688-2012 ORCID: 0000-0002-4513-8885 Scopus Author ID: 16238772000 Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. se narodil 17.6.1942. Po absolvování elektrotechnického inženýrství nastoupil do pracovního poměru na Katedru technické kybernetiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Ve školním roce 1974/75 absolvoval roční stáž ve Velké Británii. Po návratu zavedl do výuky předměty nově ustaveného počítačového oboru. V roce 1981 mu byla na ČVUT povolena obhajoba disertační práce. V roce 1988 byl jmenován docentem. V roce 1990 se stal poslancem Federálního shromáždění. Po skončení poslaneckého mandátu se vrací na Západočeskou univerzitu, absolvuje stáž na ETH ve Švýcarsku, habilituje se v oboru „Informatika a výpočetní technika“. V r. 1993 se stává vedoucím KIV. Pod jeho vedením je založen studijní program „Inženýrská informatika“, transformuje studium tohoto programu do dvoustupňové formy, zakládá a garantuje obor Softwarové inženýrství. Katedra získává plnou akreditaci všech zavedených oborů, je grantově úspěšná a řadí se k nejpřednějším českým počítačovým katedrám. Vedení katedry předává po 15 letech a směřuje zájem na výchovu studentů, doktorandů a výzkumnou práci. Byl vedoucím řešitelského kolektivu řady grantů, autorem více než 100 publikací se stovkami zahraničních citací. Je členem oborových i vědeckých rad a programových výborů. Během pedagogického působení garantoval a přednášel předměty: Speciální programovací jazyky, Jazyky pro umělou inteligenci, Programování pro počítače, Překladače, Programovací jazyky, Datové struktury, Gramatiky a jazyky, Základy informatiky, Formální jazyky a překladače, Znalostmí systémy, Počítače a programování, Informatika, Programové struktury, Databázové systémy 2, Extrakce znalostí z databází a z textových dat, Extrakce znalostí z webu a sémantický web, Moderní databázové technologie, Progresivní metody programování.


Aktivity

  • Vědecké rady FAV, ZČU
  • člen ACM
  • Akreditační komise hodnotitel
  • TAČR hodnotitel
  • programový výbor BDAS

Seznam vyučovaných předmětů

Přednášky

KIV / FJPFormální jazyky a překladače 
KIV / PGSProgramové struktury 

Pro studenty Erasmu

KIV / PRJ-EProjekt 5 
KIV / OP-EOborový projekt 
KIV / PPR-EParalelní programování 


Zpět na seznam osob 

Aktualizováno 0