Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Fotografie zobrazené osoby
Email:herout@kiv.zcu.cz
Telefon ZČU:+420 377 63 2427
Kancelář:UC.304
Úřední hodiny:Út 10:00-11:00; St 10:00-11:00
WWW stránka:http://www.kiv.zcu.cz/~herout
ORCID:-- nezadán --
QR Code Vizitka
Vizitka

Životopis

Absolvoval v roce 1985 Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Elektronické počítače. V roce 1999 obhájil disertační práci a získal doktorát v oboru Informatika a výpočetní technika. V roce 2003 obhájil habilitační práci a získal titul docent. Zabývá se programovacími jazyky, softwarovými technologiemi, simulacemi a testováním. Je garantem bakalářského oboru Informatika studijního programu Inženýrská informatika. Jako autor nebo spoluautor publikoval více než 100 odborných článků nebo učebních textů. Kromě toho je autorem 12 knih o programování. Působí v několika fakultních a univerzitních komisích.


Aktivity

  • Člen programového výboru soutěže ACM SPY
  • Člen vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
  • Člen výzkumné skupiny ReliSA

Seznam vyučovaných předmětů

Přednášky

KIV / OOPObjektově orientované programování 
KIV / OKSOvěřování kvality software 

Pro studenty Erasmu

KIV / OKS-EOvěřování kvality software 
KIV / PRJ-EProjekt 5 


Zpět na seznam osob 

Aktualizováno 0