next up previous contents
Next: Konfigurace OpenVPN Up: Demonstrace VPN Previous: Konfigurace stroje uvnitř sítě   Obsah

Konfigurace CIPE

Konfigurace v souboru /etc/cipe/options.cipcb0. Kde:
cip=cipe
c=verze 3
b=sifra flowfish

Obsah souboru:

# the peer's IP address                             
ptpaddr     192.168.2.1                           
# our CIPE device's IP address                         
ipaddr     192.168.1.1                           
# my UDP address. Note: if you set port 0 here, the system will pick      
# one and tell it to you via the ip-up script. Same holds for IP 0.0.0.0.    
me       147.228.67.201:5000                       
# ...and the UDP address we connect to. Of course no wildcards here.      
peer      147.228.67.202:5000                       
# The static key. Keep this file secret!                    
# The key is 128 bits in hexadecimal notation.                 
key       3248fd20adf9c00ccf9ecc2393bbb3e4

Další soubory, které se na běhu podílejí jsou:
/etc/cipe/if-up (úplný výpis oddíl 7.1)
/etc/cipe/if-down (úplný výpis oddíl 7.2) a
/etc/init.d/cipe (úplný výpis oddíl 7.3)Radek Jakoubek 2003-12-19