next up previous contents
Next: Konfigurace FreeS/WAN Up: Demonstrace VPN Previous: Konfigurace CIPE   Obsah

Konfigurace OpenVPN

Vygenerovaní statických klíčů v /etc/openvpn příkazem:

openvpn --genkey --secret static.key

a jeho zkopírování na druhý počítač

nahrání modulu: modprobe tun

Spuštění tunelu na prvním počítači:

openvpn --remote 147.228.67.202 --dev tun1 \
--ifconfig 192.168.1.1 192.168.2.1 --verb 9

šifrovaně: 

openvpn --remote 147.228.67.202 --dev tun1 \
--ifconfig 192.168.1.1 192.168.2.1 --verb 5 --secret /etc/openvpn/static.key

Spuštění tunelu na druhém počítači:

openvpn --remote 147.228.67.201 --dev tun1 \
--ifconfig 192.168.2.1 192.168.1.1 --verb 9

šifrovaně: 

openvpn --remote 147.228.67.201 --dev tun1 \
--ifconfig 192.168.2.1 192.168.1.1 --verb 5 --secret /etc/openvpn/static.keyRadek Jakoubek 2003-12-19