next up previous contents
Next: Konfigurace GRE Up: dokumentace Previous: Protokol SSL   Obsah

Demonstrace VPN

Pro ukázku VPN byla použita life distribuce Devil-Linux, která určena pro síťové servery a proto jsou v ní všechny nástroje hned připraveny k činnosti a není tedy třeba dodatečně patchovat a kompilovat jádro a doinstalovávat další software.

Obrázek: Reálná síť
\begin{figure}\epsfig{file=real-sit.eps, width=1\textwidth}\end{figure}

Obrázek: Demonstrovaná síť
\begin{figure}\epsfig{file=dem-sit.eps, width=0.8\textwidth}\end{figure}

Na obrázku 7 je naznačeno reálné zapojení sítě a na obrázku 8 je stav, který má toto zapojení simulovat. To znamená, že jsou simulovány dva počítače, každý má dvě rozhraní, jedno připojeno k vnější síti, druhé k síti vnitřní. Tohoto efektu se dosáhne tak, že se síťovému rozhraní přiřadí druhá IP adresa příkazem:

  ifconfig eth0 add <adresa>Subsections

Radek Jakoubek 2003-12-19