next up previous contents
Next: Demonstrace VPN Up: Popis jednotlivých protokolů Previous: Výměna klíčů   Obsah

Protokol SSL

Protokol SSL zajišťuje šifrováni a autentizaci a aplikační vrstvě.

Využívá ho např. SSH nebo OpenVPN.Radek Jakoubek 2003-12-19