Nadpis
Příklady

Vybrali jsme dvě metody rozpoznávání a ty naprogramovali. Díky tomu můžete na praktických příkladech vysledovat, jak jak jsou metody rozpoznávání implementovány. Úlohy na která jsme tyto metody aplikovali jsou:

Snažili jsme se je vybrat, tak, aby byly vhodné pro předvedení metod, klasifikace a proto se Vám možná budou zdát příliš jednoduché. Naším cílem není ohromit Vás dokonalostí naší implementace, ale ukázat postup práce metody tak, abyste jej bezezbytku pochopili a byli schopni naprogramovat vlastní.