Nadpis
Hybridní metody

V praktických aplikacích málokdy vystačíme s čistě příznakovým nebo čistě strukturním rozpoznáváním, ale používáme oba přístupy v kombinaci.

Činnost systému rozpoznávání probíhá obvykle v následujících fázích:

  1. příznakovými metodami identifikujeme primitiva pro vytvoření symbolického popisu objektu
  2. obraz objektu podrobíme syntaktické analýze s cílem zařadit ho do některé z tříd
  3. výsledný popis objektu je prověřen z hlediska významu a je doplněn o sémantickou (číselnou) informaci