Nadpis
Metoda masek

Maska je určitá část objektu, typická pro nějakou třídu. Masky tedy mají vlastnosti primitiv.

Masky pro písmeni

Na obrázku jsou masky, které při rozpoznávání písmen identifikujeme na písmenu "L". Některé masky nacházíme i u jiných písmen, například prostřední masku u písmen "B" a "E", ale jedině u "L" souhlasí všechny tři masky (a žádné další). Můžeme tedy říci, že tato trojice masek identifikuje třídu "L" jednoznačně.

Masky vytipujeme ve fázi trénování klasifikátoru a při rozpoznávání zjišťujeme shodu s maskou konvolucí matice masky a matice obrazu.