Nadpis
Rozpoznávání značek morseovy abecedy

Na tomto příkladu si ukážeme použití Bayesova klasifikátoru nebo-li metody minimální chyby.

Naším úkolem je rozpoznat písmena v kódu morseovy abecedy. Klíčový problém je zde rozpoznat od sebe tečku a čárku, neboť každý člověk vysílá jinou rychlostí. To co je pro zkuženého radistu příliš dlouhá čárka, může být pro nás ostatní krátká tečka.

Jakmile se nám podaří rozpoznat posloupnost těchto elementárních značek je již snadné přiřadit jí písmeno. To už není úlohou rozpoznávání, ale hledání v databázi a nemusíme se tím příliš zabývat. Těžiště páce je tedy v rozpoznání tečky od čárky.