Nadpis
Postup klasifikace

Problémem, který musíme vyřešit, je rozpoznat dlouhou tečku od krátké čárky. Protože se klasifikační třídy částečně překrývají s výhodou využijeme Bayesova klasifikátoru postaveného na pravděpodobnostním popisu úlohy.

Po natrénování klasifikátoru spočteme aposteriorní pravděpodobnosti, které minimalizují pravděpodobnost chybné klasifikace a rozpoznávané značky zažazujeme do třídy která má tuto aposteriorní pravděpodobnost vyšší.

V programu je pro Vás připraven průvodce, který Vám ukáže jak se všechny pravděpodobnosti počítají. I jak je podle nich klasifikuje.