Nadpis
Postup klasifikace

Program klasifikuje ve třech fázích:

  1. Extrakce příznaků
  2. Vyhodnocení vdáleností od ethalonů
  3. Výběr minimální vzdálenosti

Tyto tři části jsme od sebe zřetelně oddělili. Vy budete řídit běh událostí a přímo na monitoru budete sledovat postup výpočtu. Nic z toho co se v klasifikátoru děje Vám nebude utajeno.

Nyní spusťte aplet kliknutím na tlačítko.

Spusť aplet