Nadpis
Příklad na rozpoznávání digitálních čísel

Na tomto příkladu si ukážeme použití metody minimálních vzdáleností v praxi. Tato metoda je velmi oblíbená, především pro svojí jednoduchost. a proto jsme ji vybrali do prvního příkladu.

Úkolem je klasifikovat digitální číslice do tříd. Pro demonstarci metody jsme zvolili digitální číslice, pro jejich strukturní jednoduchost.

V programu jsme se nazabývali metodami předzpracování, nechtěli jsme Vás jimi rozptylovat. Pro úplnost tedy dodejme, že před vlastní klasifikací, jak ji uvidíte v příkladě je nutné klasifikované číslice upravit. Tato úprava obvykle zahrnuje: filtraci (odstranění šumu), vycentrování číslice a normalizace (zvětšení či zmenšení číslice do vhodné velikosti).