Pavel Nový
    odborný asistent
    Katedra informatiky a výpočetní techniky   KIV  
    Fakulta aplikovaných věd   FAV 
    Západočeská univerzita   ZČU
    Univerzitní 8  
    306 14 Plzeň  
  budova:  CTPVV/NTIS

 

      Technická 8
    místnost:    UC 305
     telefon:  + 420 377 632 411
     e-mail:  novyp@kiv.zcu.cz

Stručný odborný životopis
  1981 ... Ing. - obor Technická kybernetika, zaměření Biokybernetika, Fakulta elektrotechnická VŠSE v Plzni
  1982-1990 ... technik - Katedra kybernetiky, VŠSE v Plzni
  1990-1995 ... odborný asistent - Katedra kybernetiky, FAV ZČU Plzeň
  1995 ... ... odborný asistent - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV ZČU Plzeň
  1999 ... Ph.D. - obor Kybernetika, FAV ZČU Plzeň
Odborný zájem - specializace
 • problematika zpracování vizuální informace, rozpoznávání obrazu scény pro účely lékařské diagnostiky a defektoskopie

 • zpracování biologických signálů

 • funkční diagnostika v oboru klinické audiometrie a foniatrie

 • zpracování ekonomických dat v informačních systémech, spec. finanční analýza a nákladová a strukturální analýza

Publikační činnost  [ úplný seznam ]
 • Ettler, T., Nový, P.: Diagnostic meaning of correlation relationchip.
  19th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2020, Proceedings, ISBN 978-80-227-4983-1,
  Institute of Mathematics and Physics,
  Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2020.
   APLIMAT 2020-Ettler

 • Vohlídková, M., Pešta, J., Slouka, D., Kůsová, J., Nový, P.: Vysokofrekvenční tympanometrie - princip a naše zkušenosti.
  80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Kroměříž, 2018.
  Abstracta - Otorinolaryngologie a foniatrie, Vol. 67, Issue 2, Pages 81-127, ISSN 1210-7867, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
  Praha, 201
  8.  https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/2018-2-19/abstrakta-105869
   

 • Kroupa, L., Vávra, F., Nový, P.: Statistic of Quasi-periodic Signal with Random Period - First Application on Vocal Cords Oscillation.
  16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017, Proceedings, ISBN 978-80-227-4650-2,
  Institute of Mathematics and Physics,
  Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2017.
   APLIMAT 2017-Kroupa

 • Ettler, T., Nový, P.: The parameters of the Center of gravity glottis during phonation
  (Parametry polohy těžiště hlasivkové štěrbiny v průběhu fonace)
  . XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů,
  poster section, ISBN 978-80-87562-57-4,
  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Rožnov pod Radhoštěm, 2016.
   ORL-ettler-2016 ORL-ettler-2016-en,  ORL-sbornik abstrakt   

 • Kroupa, L., Nový, P.: Detection of abnormal vocal folds oscillation in HSV recording
  (Detekce anomálií v chování hlasivek ve videosekvenci)
  . XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů,
  poster section, ISBN 978-80-87562-57-4,
  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Rožnov pod Radhoštěm, 2016.
   
  ORL-kroupa-2016
   ORL-sbornik abstrakt       

 • Pešta, J., Slípka, J., Vohlídková. M., Ettler. T., Nový, P., Vávra, F.:
  Vocal Cord Kinematics - New Evaluation Parameters (Kinematika hlasivek - nové parametry hodnocení).
  Otorinolaryngologie a foniatrie, Vol. 65, Issue 2, Pages 88-96, ISSN 1210-7867, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
  Praha, 201
  6. http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek/kinematika-hlasivek-nove-parametry-hodnoceni-58651.

 • Pešta, J., Slípka, J., Nový, P., Vávra, F.: Evaluating the Quality of the Glottis Closure (Hodnocení kvality závěru glottis),
  Otorinolaryngologie a foniatrie, Vol. 59, Issue 4, Pages 190-196, ISSN 1210-7867, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
  Praha, 2010. http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek?id=33927
  .

Výuka STAG ] 
  Finanční informatika a analýza    

KIV/FIA 

 
  Nákladová a strukturální analýza   

KIV/NSA

 
  Finanční a nákladová informatika    

KIV/FIE

výuka pro  FEL
  Zpracování vizuální informace   

KIV/ZVI

 
  Analýza a porozumění obrazu scény   

KIV/AOS

 
Základy obecné fyziologie     

KIV/ZOF

spolupráce s  LFUK, Ústav fyziologie, BioMedCentrum
  Diplomové a bakalářské práce    
     

 

 

Datum poslední úpravy stránek :  14.02.2020
Autor : Pavel Nový