next up previous contents
Next: Rozdělení VPN Up: dokumentace Previous: Úvod   Obsah

Účel a použití virtuálních privátních sítí

Obrázek: Síť
\begin{figure}\epsfig{file=obec_sit.eps, width=1\textwidth}\end{figure}

Virtuální privátní sítě (VPN) slouží k propojení geograficky nesouvisejících sítí přes vnější Internet tak, že se tváří jako jeden celek. Tohoto efektu lze využít při propojování několika poboček jedné firmy připadaně pro připojení domácího počítače zaměstnance do sítě tak, že všichni uživatelé mohou používat služby sítě stejně jako v případě, kdy by k ní byli fyzicky připojeni. Přitom je možné zajistit integritu, autenticitu a šifrování dat. VPN se dají používal i při propojení lokálních sítí s neveřejnými IP adresami.

Výhodou VPN je též možnost využívat stávající připojení k Internetu a tudíž není nutné budovat další propojení mezi jednotlivými sítěmi. Na obr.1 a 2 je uveden příklad, když je propojeno sídlo firmy se třemi pobočkami. V okamžiku, kdy se bude používat pevné připojení je potřeba šesti pronajatých linek tak, aby se bylo možné propojit všechny pobočky navzájem plus další čtyři, pokud bychom chtěli připojit každou pobočku na Internet. Při použití VPN stačí pouze čtyři linky.

Obrázek: VPN Síť
\begin{figure}\epsfig{file=obec_vpn.eps, width=1\textwidth}\end{figure}


next up previous contents
Next: Rozdělení VPN Up: dokumentace Previous: Úvod   Obsah
Radek Jakoubek 2003-12-19