next up previous contents
Next: Popis jednotlivých protokolů Up: dokumentace Previous: Účel a použití virtuálních   Obsah

Rozdělení VPN

VPN rozdělujeme podle toho, na jaké vrstvě protokolového zásobníku TCP/IP probíhá přenos.

VPN na spojové vrstvě tu nejsou blíže probírány, protože se jedná o řešení používané v případě lokálních si metropolitních sítí, kdy zřizovatel těchto sítí má přístup i k technickému zázemí, zatímco tento dokument se zabývá spíše řešením propojení nezávislých sítí, majících připojení k Internetu.

Do VPN na síťové vrstvě patří v protokoly GRE, IPsec, CIPE, PPTP, L2TP. Do poslední kategorie patří např. OpenVPN postavená na protokolu SSL.Radek Jakoubek 2003-12-19