next up previous contents
Next: /etc/cipe/if-up Up: dokumentace Previous: Závěr   Obsah

Příloha

Zde jsou uvedeny obsahy důležitých konfiguračních souborů a skriptů.Subsections

Radek Jakoubek 2003-12-19