next up previous contents
Next: Příloha Up: dokumentace Previous: Konfigurace FreeS/WAN   Obsah

Závěr

Jednotlivé protokoly se liší ve způsobu a kvalitě šifrování. Různé implementace jsou dostupné na různých systémech. Pro střední firmu by se dalo použít CIPE (rychlost), popř. OpenVNP(bezpečnost). Výhodou těchto systémů je hlavně snadná konfigurace. Je-li vyžadována hlavně robustnost a bezpečnost, potom ideální nasadit IPsec.Radek Jakoubek 2003-12-19