Nadpis
Využití jazyků a gramatik

Práci s jazyky a s gramatikami si ukážeme na jednoduchém příkladě.

Primitiva, pro popis obrázků stromů budou: trojúhelník, obdelnik, kruh a relace bude "je pod".

Jedle a dub, dva statné stromy

Vytvoříme gramatiky, pro oba typy stromů:

G1 (Jedle):
(1) S >>> Kmen|Koruna
(2) Kmen >>> obdélník
(3) Koruna >>> trojúhelníkKoruna|trojúhelník
G2 (Dub):
(1) S >>> Kmen|Koruna
(2) Kmen >>> obdélník
(3) Koruna >>> kruh