Nadpis
Využití jazyků a gramatik II

Z gramatik, které jsme na minulé stránce vytvořili teď můžeme zpětně vytvořit oba původní stromy a dokonce můžeme i vyvářet i nové varianty.

Potřebujete na vánoce jedli o třech patrech? Žádný problém! Lze ji snadno vytvořit dvojnásovnou aplikací přepisovacího pravidla (3). Je tedy zřejmé, že gramatika G1 popisuje jedle všech velikostí (a pouze jedle) a tedy reprezentuje třídu Jedle.

Do třídy Jedle zařadíme všechny slova která jsou generována gramatikou G1.

Vysoká jedle, vhodná na vánoce