Nadpis
Podstata strukturních metod

Strukturní metody jsou založeny na popisu objektu pomocí elementárních vlastností vyjadřujících strukturu objektu - tzv. primitiv a relací mezi nimi. Pokud jsou zvolena primitiva tak, že odpovídají podstatným částem objektů, a pokud relace vyjadřují důležité vztahy mezi nimi, získaný popis dobře vystihuje strukturní vlastnosti objektu.

Základní myšlenka metod strukturního rozpoznávání vychází z předpokladu, že obrazy objektů každé třídy jsou si strukturálně podobné a tvoří jazyk třídy objektů. Úloha se tak převádí na vyhodnocení podobnosti dvou jazyků. K tomu využíváme propracovaný aparát metod syntaktické analýzy z teorie formálních jazyků.