Nadpis
Rozhodovací pravidlo

Rozhodovací pravidlo, podle kterého klasifikátor přiřazuje obraz do klasifikační třídy, můžeme obecně definovat jako skalární funkci vektorového argumentu

ω = d(x) .

Přesnější vyjádření rozhodovacího pravidla, které zohledňuje i tzv. nastavení klasifikátoru q, je

ω = d(x, q) .

Nastavení klasifikátoru se provádí trénováním neboli učením. Rozlišujeme učení s učitelem, kdy klasifikátoru předkládáme obrazy, u nichž známe jejich příslušnost k třídě, a učení bez učitele, kdy správné zařazení do klasifikačních tříd neznáme.