Nadpis
Obecná klasifikační úloha

Principiálně můžeme obecnou klasifikační úlohu znázornit tímto blokovým schématem:

Blokové schéma obecné klasifikační úlohy

Nejprve podrobíme vstupní charakteristiky rozpoznávaného objektu v transformaci T, při které vytvoříme obraz objektu x. Klasifikátor K pak na základě definovaného rozhodovacího pravidla zařazuje obrazy do klasifikačních tříd. Výstupem klasifikátoru je identifikátor třídy ω.