Nadpis
Základní rozdělení metod rozpoznávání

Pro jednotlivé typy metod rozpoznávání získává rozhodovací pravidlo konkrétnější podobu. Podle toho, zda je rozhodovací pravidlo postaveno na porovnávání měřitelných veličin nebo strukturních vlastností objektů dělíme metody na: