Pro zaměstnance

Pro přístup k této části webových stránek je třeba být přihlášen. Následně můžete využít menu vlevo pro přístup k osobnímu přehledu, kalendáři nebo intranetu.

 

Pokud jste dostali odkaz na konkrétní stránku intranetu, která je k náhledu i bez přihlášení, vepište adresu odkazu do adresního řádku  v plném znění.