Katedra informatiky a výpočetní techniky

KATEDRA

  • Tradice od roku 1972
  • Individuální přístup
  • Výzkumná orientacestudium

STUDIUM

  • Moderní studijní obory
  • Účast na vědecké práci
  • Spolupráce s firmami
  • Zahraniční studijní pobytyVÝZKUM A VÝVOJ

  • Domácí i mezinárodní projekty
  • Základní i aplikovaný výzkum
  • Konference WSCG, TSD a seminář PAD

 
Katedra je členem:
Informatics Europe member
esf-vpk-logolink-maly
Nová podoba těchto stránek byla podpořena ESF projektem CZ 1.07/2.3.00/09.0050
Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách (SPAV)

Vítejte na KIV

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni

ilustrace

Vítejte na KIV

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni

Katedra informatiky a výpočetní techniky

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) byla založena v roce 1988 a navazuje svojí historií na počátky výuky informatiky v bývalém Československu na konci šedesátých let dvacátého století. V současné době zajišťuje výuku v oblastech informatiky, informačních systémů a výpočetní techniky pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium.

Výzkumná činnost katedry je soustředěná do oblastí Medicínská informatika, Výpočetní technika a počítačové sítě, Počítačová grafika a vizualizace dat, Zpracování přirozeného jazyka, dolování dat a Softwarové inženýrství a spolehlivost. Pracovníci a doktorandi katedry se podílí na projektech základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku. Katedra také pořádá konference na národní i mezinárodní úrovni.

Dále aktivně spolupracuje s vysokými školami v ČR i v zahraničí v rámci výzkumných i pedagogických aktivit, díky programu Erasmus umožňuje studijní výměnné pobyty v zahraničí. Katedra má pravidelné kontakty s významnými průmyslovými partnery z ČR i zahraničí, s vybranými těsněji spolupracuje v rámci Platformy informačních technologií.

Členství a partnerství

Katedra informatiky a výpočetní techniky je členem:

Informatics Europe member

1