Current research projects

In the last five years, DCSE members have taken part in the projects of the Czech Science Agency (GA ČR), Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Ministry of Education (MŠMT), and Ministry of Industry and Trade (MPO). Furthermore, we participate in European projects within the 6th Framework Programme (6FP) and European Social Fund (ESF). You can find more details on past projects on the Web sites of individual research groups.

Department of Computer Science and Engineering participates in the project of the European Centre of Excellence NTIS (New Technologies for the Information Society) in the form of the research program P2: Advanced computer and information systems.

 

Overview of current projects:


Projects starting in the year 2023


Data compression paradigm based on omitting self-evident information – COMPROMISE

Principal investigator: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová; Borut Žalik (Fakulty of Electrical Engeneering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia)
Project number: 23-04622L
Duration: 1.1.2023 - 31. 12. 2025
Grantor: GAČR

Annotation: The COMPROMISE project intends to develop a new data compression methodology that will be largely domain-independent, asymmetric, and suitable for lossless, near-lossless, and lossy compression using a single channel of procedures. Domain independence will be achieved by arranging domain-dependent features into a unique domain-independent taxonomy. In the encoder’s pipeline, the domain-dependent feature detection will be followed by the domainindependent feature selection, residual determination, and data compression processes, while the decoder will consist of the domain-independent data expansion followed by the domaindependent data restoration. This concept will allow compressed data to store information about multilevel relationships in the data, thereby increasing the reusability of the data at different semantic levels. The concept will be verified on raster images, digital audio, biomedical signals, and sparse voxel data.

See also project details on research group page.


Projects starting in the year 2021


DMS nové generace

Principal investigator: S&T CZ s.r.o.
Investigator: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026768
Duration: 1. 12. 2021 - 31.5.2023
Grantor: MPO – OP PIK

Annotation: Výstupem projektu je vytvoření moderního webového Dokument Management Systému využívajícího prvky samoučící se uměl. inteligence a strojového učení zaměřené na využití neuronových sítí. Produkt se stane na trhu unikátní díky využití nejmodernějších technologií a nejnovějších poznatků z obl. sémantického vyhledávání a automatického zpracování přirozeného jazyka. Další technologií zvyšující konkurenční výhodu řešení bude technologie Blockchain, která se experimentálně propojí s biometrickým podpisem.


Generalized Symmetries and Equivalences of Geometric Data

Principal investigator: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Project number: 21-08009K
Duration: 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Grantor: GA ČR

Annotation: An object has symmetry if there is a transformation that maps the object onto itself (i.e., the object has an invariance under the given transformation). Symmetry detection became a challenging topic particularly in pattern recognition, computer vision, computer graphics, and geometric modelling, where it addresses problems such as object alignment, data compression, symmetrical editing, reconstruction of incomplete objects, or technical illustrations support. The proposed project plans to combine into one team three kinds of scientists: Computer scientists oriented to geometrical algorithms, computer scientists from the area of the Earth Observation data processing, and mathematicians oriented to geometric modelling and geometrical algorithms. The project goal is to bring new results according to hot topics in symmetries, mainly in generalized symmetries, exact and approximate projective equivalences; the integration of these results into semantic segmentation and object recognition enables to bring new results also in the Earth Observation data processing. Cíle projektu anglicky (vědecký záměr) Proposal of new and improvement of existing methods for: 1. Computation of generalized symmetries of geometric data 2. Computation of exact and approximate projective equivalences and symmetries 3. Integration of symmetries into semantic segmentation and object recognition in Earth Observation.

See also project details on research group page.


Research and development (R&D) of ICZ corp. in the field of using artificial intelligence (AI) in the processing of medical documentation

Principal investigator: ICZ a.s.
Investigator: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024835
Duration: 1. 8. 2021 - 31. 5. 2023
Grantor: MPO – OP PIK

Annotation: With the cooperation of ICZ corp. we are developing the care reporting system - an intelligent assistant to support the coding and reporting of diagnoses, codes of performed procedures, provided drugs and medical devices. The aim is to use the methods of artificial intelligence and machine learning for analysis of medical documentation in the form of the unstructured text.


Therapeutic rehabilitation robot controlled by brain signals

Principal investigator: Dr. Jaroslav Moravec (FOTON, s.r.o.)
Investigator: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
Project number: FW03010025
Duration: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2025
Grantor: TA ČR – FW – Program Trend

Annotation: The main goal of the project will be to develop a therapeutic rehabilitation robot in which the process of re-education of the patient's upper limb momentum will be controlled directly through signals from his brain using a brain-computer interface (BCI). The developed robot will also use information from position, force and torque sensors, which will enable optimal rehabilitation of limb momentum by the robot and will also provide diagnostic validation of the treatment process. In addition to the above attributes, the robot will excel in the possibilities of Internet connectivity, full use of the possibilities of virtual reality and the principles of artificial intelligence will be applied in its control. It will also include an intelligent diagnostic system with the help of which it will be possible to objectively assess the success of therapy and optimize it.

See also project details on research group page.


Projects starting in the year 2020


Artificial Intelligence, Media and Law

Principal investigator: Mgr. Alžběta Krausová (LL.M., ÚSP AV ČR)
Investigator: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Project number: TL03000152
Duration: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2023
Grantor: TA ČR

Annotation: The aim of this project is to define legal and regulatory conditions of fair protection of personal autonomy and the right to informational self-determination of an individual with regard to the use of artificial intelligence for the purposes of personalized news, advertisement and other type of content through the mass media; to define the best practices for creation and communication of personalized contents through mass media; and to provide to common users a freely available tool that will help them to exercise their right to personal autonomy and informational self-determination. The project will contribute to realization of some objectives defined in Chapter 6 of the National Artificial Intelligence Strategy of the Czech Republic.

See also project details on research group page.


Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Principal investigator: Ing. Zuzana Žitná (Karlovarský kraj)
Investigator: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Project number: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Duration: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Grantor: MŠMT - OP VVV - PO 3

Annotation: ZČU se projektu účastní aktivitou Konzultace a podpora demonstrační laboratoře aplikované techniky. Cílem aktivity je odborná podpora při budování demonstrační laboratoře aplikované techniky poskytnutá pedagogickými pracovníky a studenty Západočeské Univerzity (ZČU), zejména Katedry informatiky a výpočetní techniky. Podpora se bude týkat v první řadě volby a výběru pořizovaného hardwaru, jeho uvedení do provozu a následně vytvoření podpůrných materiálů pro hlubší úrovně interakce. Tato aktivita má vazbu na aktivitu, kterou bude realizovat finanční partner Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace.

See also project details on research group page.

 

Aktualizováno 2022-05-23 11:50:59