Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých letech členové Katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního Evropského centra excelence NTIS řešili projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 6. a 7. rámcového programu (6FP, 7FP); dále jsme zapojeni do řešení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Přehled aktuálně řešených projektů viz níže. Podrobnosti o současných i v minulosti řešených projektech je možno také nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

 

Přehled současných projektů:

Detail projektu

Logo EU, MPO a Delpsys

Projekt

Vývoj nových řešení pro chytrou sdílenou péči a rozvoj kvality v sociálních službách

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výzkum a vývoj nových postupů s využitím inteligentních a chytrých asistivních nástrojů pro podporu sdílené péče v oboru sociálních služeb.

Příjemce dotace

Název příjemce: DelpSys, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu / adresa sídla u právnické osoby: Družstevní 580, 345 06 Kdyně
IČO: 03605400
Místo realizace projektu: Družstevní 580, 345 06 Kdyně; Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

Účastníci projektu

DelpSys, s.r.o.
IČO: 03605400, Role: Příjemce
Družstevní 580, 345 06 Kdyně, Česko
Plzeňský kraj
Řešitelé: Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA (vedidk=9217597)
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
IČO: 49777513, Role: Další příjemce
Technická 8, 306 14 Plzeň 3, Česko
Plzeňský kraj
Řešitelé: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (vedidk=4117867)

Licence

Máte zájem o licenci k tomuto softwaru? Neváhejte nás kontaktovat s využitím následujících údajů:
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA
Kontaktní email: delpsys@delpsys.cz
Kontaktní telefon: (+420) 770 146 778

English annotation

Výstup projektu Vývoj nových řešení pro chytrou sdílenou péči a rozvoj kvality v sociálních službách podpořeného Evropskou unií.
Logo EU, MPO a Delpsys
© DelpSys

Plakát projektu

Aktualizováno 2022-05-23 12:02:25