Zpracoval: Vašek Mikolášek
Vedoucí projektu, korektury, závěrečná revize: Pavel HeroutObsah: Hlavní použité zdroje: